Parallel Bible results for Psalmen 20:7

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 20:7

SVV 7 Alsnu weet ik, dat de HEERE Zijn Gezalfde behoudt; Hij zal Hem verhoren uit den hemel Zijner heiligheid; het heil Zijner rechterhand zal zijn met mogendheden. NIV 7 Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the LORD our God.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice