Parallel Bible results for Psalmen 78:54

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 78:54

SVV 54 En Hij bracht hen tot de landpale Zijner heiligheid, tot dezen berg, dien Zijn rechterhand verkregen heeft. NIV 54 And so he brought them to the border of his holy land, to the hill country his right hand had taken.

Do Not Sell My Info (CA only)