26 Ma la Gerusalemme di sopra è libera, ed essa è nostra madre.