2 O tu ch’esaudisci la preghiera, ogni carne verrà a te.