3 En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.