5 Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God?