17 Doch het woord des HEEREN geschiedde tot Elia, den Thisbiet, zeggende: