31 Jetur, Nafis, en Kedma; deze zijn de kinderen van Ismael.