11 Als geheel Jabes in Gilead hoorde alles, wat de Filistijnen Saul gedaan hadden,