5 Toen zijn wapendrager zag, dat Saul dood was, zo viel hij ook in het zwaard en stierf.