12 En na hem was Eleazar, de zoon van Dodo, de Ahohiet; hij was onder die drie helden.