24 Deze dingen deed Benaja, de zoon van Jojada; dies had hij een naam onder die drie helden.