32 Hurai, van de beken van Gaas; Abiel; de Arbathiet;