38 Joel, de broeder van Nathan; Mibhar, de zoon van Geri;