9 Toen de Filistijnen kwamen, zo spreidden zij zich uit in de laagte van Refaim.