14 Hij is de HEERE, onze God; Zijn oordelen zijn over de gehele aarde.