28 Geeft den HEERE, gij, geslachten der volken, geeft den HEERE eer en sterkte.