32 Dat de zee bruise met haar volheid, dat het veld huppele van vreugde, met al wat daarin is.