14 Alzo regeerde David over gans Israel, en hij deed zijn gansen volke recht en gerechtigheid.