14 De HEERE dan gaf pestilentie in Israel; en er vielen van Israel zeventig duizend man.