19 Zo ging dan David op naar het woord van Gad, dat hij in den Naam des HEEREN gesproken had.