59 En Asan en haar voorsteden, en Beth-Semes en haar voorsteden.