64 Alzo gaven de kinderen Israels aan de Levieten deze steden en haar voorsteden.