30 En uit de zonen der priesteren waren de bereiders van het reukwerk der specerijen.