11 Doch onze God en Vader Zelf, en onze Heere Jezus Christus richte onzen weg tot u.