4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.