11 Want die tot hem zegt: Zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken.