URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran!


2 Koningen 15:12

12 Dit was het woord des HEEREN, dat Hij gesproken had tot Jehu, zeggende: U zullen zonen van het vierde gelid op den troon van Israel zitten; en het is alzo geschied.
Do Not Sell My Info (CA only)