2 Toen keerde hij zijn aangezicht om naar den wand, en hij bad tot den HEERE, zeggende: