18 En naast hem was Jozabad; en met hem waren honderd en tachtig duizend, ten krijge toegerust.