2 En hij deed dat recht was in de ogen des HEEREN, doch niet met een volkomen hart.