28 En zij brachten hem op paarden, en begroeven hem bij zijn vaderen in de stad van Juda.