19 Het geschiedde nu, als de koning de woorden der wet hoorde, dat hij zijn klederen scheurde.