29 Toen zond de koning henen, en verzamelde alle oudsten van Juda en Jeruzalem.