2 En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden.