2 Genade zij u, en vrede, van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.