6 Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden dengenen, die u verdrukken;