17 Vertrooste uw harten, en versterke u in alle goed woord en werk.