5 Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb?