3 Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren van den boze.