13 Ik had veel te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen;