14 En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid.