3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.