13 Wacht u, dat gij uw brandofferen niet offert in alle plaats, die gij zien zult.