19 Ook al het kruipend gevogelte zal ulieden onrein zijn; zij zullen niet gegeten worden.