22 Ook zult gij u geen opgericht beeld stellen, hetwelk de HEERE, uw God, haat.