12 Gij zult ook een plaats hebben buiten het leger, en daarhenen zult gij uitgaan naar buiten.