16 Vervloekt zult gij zijn in de stad, en vervloekt zult gij zijn in het veld.