1 Daarna ging Mozes heen, en sprak deze woorden tot gans Israel,