28 Want zij zijn een volk, dat door raadslagen verloren gaat, en er is geen verstand in hen.